Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Najpredavanešie

naša cena 1 150,00 EUR
skladom
naša cena 1 350,00 EUR
skladom
naša cena 1 450,00 EUR
skladom

Obchodné podmienky » Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

A.Registrácia a nakupovanie na BestDeal.sk

1. Neregistrovaný zákazník:
- nie je potrebné aby sa zákazník registroval, môže nakupovať bez prihlásenia. Pri objednávaní tovaru je potrebné vyplniť všetky údaje nevyhnutné na doručenie tovaru.

2. Registrácia zákazníkov:
- registrácia zákazníkov je automatická na základe údajov zadaných v prvej objednávke. Prihlasovacie údaje dostáva zákazník v maily po odoslaní objednávky.
- BestDeal si vyhradzuje právo stornovanie účtu a registrácie zákazníkom pri porušení obchodných podmienok.

3. Výhody registrovaného zákazníka:
- registrovaný zákazník ma po prihlásení dostupné informácie o všetkých jeho objednávkach ako aj o ich stavoch.

4. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nabudú ďalej poskytovné tretím osobám ani inak komerčne využívané.


B. Nakupovanie na BestDeal.sk

1. Nákup tovaru:
- nákup prebieha pridaním požadovaného tovaru do košíka spolu s jeho množstvom.
- hodnota tovaru pri nákupe nie je limitovaná. Všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH, keďže nie sme platcami DPH.

2. Zmena objednávky, storno:
- objednávku môžete zmeniť jedine telefonicky alebo emailom, pokiaľ zásielka nebola zabalená a expedovaná. Kontakt nájdete na webovej stránke.
- v prípade, ak bola objednávka uhradená vopred na účet a tovar nie je možné dodať alebo príde k stornu objednávky, suma bude poukázaná späť na bankový účet zákazníka do 30 dní.

3. Dostupnosť tovaru:
- dostupnosť tovaru sa môže v priebehu dňa meniť, čo sa nemusí ihneď prejaviť na stránke. Tovar môže byť v čase objednania vypredaný a  vtedy bude objednávka vybavená v najbližšom možnom termíne. V takom prípade bude zákazník informovaný emailom alebo telefonicky.
- predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
- cena pri tovare označenom ako akcia platí do vypredania zásob.

C. Objednanie tovaru

- zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

D. Platba

Pri objednávaní tovaru z Bestdeal.sk existujú 3 možnosti úhrady: 

1. Úhrada vopred na bankový účet:
- v tomto prípade Vám po objednaní tovaru pošleme pro-forma faktúru, ktorej sumu uhradíte v prospech nášho účtu. Po prijatí platby Vám tovar bude odoslaný dobierkou.

2. Úhrada dobierkou
- po objednaní Vám bude tovar odoslaný Slovensko Poštou a zaplatíte ho na dobierku kuriérovi. 

3. Pomocou služby CardPay: 
- pomocou ktorého môžete platiť vašou platobnou kartou. Je to platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami

 

Daňový doklad spolu so záručným listom Vám zašleme spolu zo zásielkou.

E. Doprava a doručenie tovaru

- doprava dobierkou sa riadi platným cenníkom, ktorý sa vám zobrazí pri ukončovaní nákupu. Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť. Cena prepravy závisí od váhy a množstva tovaru.

- momentálne nezasielame tovar do zahraničia. Ak máte záujem o zaslanie tovaru do krajín mimo Slovenskej republiky, kontaktujte nás prosím emailom.

- o zaslaní objednávky ako aj o jej vybavení Vás budeme informovať emailom alebo v špecifickým prípadoch telefonicky.

F. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: 

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, je oprávnený použiť na to formulár určený na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v prílohe č. 1 týchto podmienok. Zakúpený tovar kupujúci zašle spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, a to v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ibaže predávajúci výslovne navrhne, že si tovar príde prevziať. Kupujúci pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane všetkej dokumentácie, príslušenstva, obalu apod. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.